Història

antiga escola joan xxiii

Antiga escola Joan XXIII

En el barri de les Barraques, barri de pescadors i llauradors, es va inaugurar, allà per l’any 1965 el “Grupo Escolar Juan XXIII”, en homenatge al “Papa bueno” que va iniciar una profunda renovació en l’Església convocant el Concili Vaticà II. El col·legi, en principi, era un edifici central de dues plantes al qual es va afegir posteriorment un annex més xicotet amb quatre aules. Amb el desenvolupament dels anys setanta i el creixement demogràfic, es va eixamplar el col·legi amb huit aules prefabricades més, que es van mantindre durant més de trenta anys. Però el poble va anar creixent, i en la dècada dels huitanta i noranta va ser necessari crear noves escoles, quedant el Joan XXIII allunyat de les zones de creixement i perdent població escolar. Amb el pas del temps, el col·legi va anar quedant-se xicotet i obsolet en la seua dotació, i insuficient en la seua infrastructura, la qual cosa va motivar l’inici d’un cúmul de reunions, peticions i demandes front a l’administració educativa exigint un col·legi nou, remodelat i adaptat a les noves i urgents necessitats que la societat i l’educació exigien. En els últims deu anys, la mobilització de l’escola junt amb els pares ha sigut constant, ja que es retardava el moment de veure realitzat el projecte que necessitàvem. En el 2007, per fi, van derrocar el vell col·legi i va començar la construcció de l’actual. Durant dos cursos vam estar allunyats del nostre barri i allotjats en barracons en el parc de Paluzié. Van ser dos anys de gran incomoditat i difícils per a la realització de la nostra tasca educativa. Al setembre del 2009, va iniciar el camí el nou col·legi i l’11 de novembre es va inaugurar amb la presència del Conseller d’Educació, de l’Alcalde, de diverses personalitats i de professors, alumnes i pares.

Hui comptem amb un col·legi digne de tal nom i amb els mitjans necessaris per a un treball eficient i de qualitat. Seguim creient en una educació pública que forme persones crítiques i solidàries, compromeses amb el nostre temps i respectuoses amb els altres. Són més de quaranta anys en els quals molts mestres, alguns de Catarroja, han deixat la seua empremta i el seu bon fer, educant molts xiquets/es del poble i de fora d’ell. Han canviat moltes coses: el sistema educatiu, el tipus d’alumnat, el professorat, els pares i mares. Són altres generacions, altres els modes de viure i actuar, una altra forma d’ensenyar i arribar als xiquets. El col·legi va començar el seu ensenyament en castellà i, des de fa uns anys, tant el seu nom com les seues dues línies són en valencià, d’acord amb el barri en què està inserit el col·legi.

Per a completar esta breu història, podem recordar els últims seus directors/es: N’Ignacio Sanz, N’Andrés Abelino, Na Mª Inés Muñoz, En José Luis Casan, Na Mª Victoria Selma i als seus equips directius, al nombrós professorat, al personal no docent i a les Ampes, tots han treballat molts anys amb dedicació i il·lusió pels xiquets/es d’este poble. Des d’ací els dediquem a tots ells un record agraït i afectuós.